Liên hệ chúng tôi

Zhongshan Haiyu Electrical Appliance Co., Ltd.

Người liên hệ: twober

Điện thoại: +86 18125225289

Điện thoại cố định: +86 18125225289

địa chỉ công ty: Fugang West Road, Fusha Town, Zhongshan, Guangdong P.R.C.

Trang mạng: hylongzun.vieinfo.com

Thắc mắc

Thắc mắc